Gift geven

Stichting het Nieuwe Hoen heeft geen winstoogmerk. Inkomsten worden voornamelijk verkregen door giften. Wij zijn bezig met de aanvraag van een ANBI-status, zodat de giften ook fiscaal aftrekbaar zijn.

Indien u de stichting wilt steunen kunt u een gift overmaken op NL45 KNAB 0207 9239 30 t.n.v. Stichting Het Nieuwe Hoen, Voorst. U kunt aangeven waaraan uw gift besteed mag worden; te denken valt aan de verbouw en inrichting van de locatie, projecten, activiteiten of aan te schaffen middelen. Wilt u graag weten waar wij op dit moment geld voor nodig hebben, dan is het mogelijk een bericht te sturen via de contactpagina.

Wilt u op de hoogte blijven van de verbouwing en de activiteiten, dan is het mogelijk om u te abonneren op de weblog, de link vindt u ook onderaan de startpagina. Bovendien komt er eenmaal per jaar een nieuwsbrief uit.